معرفی کتاب جذاب ۸۸ راز جادویی

 در فرهنگ و هنر, معرفی کتاب

 

ما در باره ریاضیات، تاریخ و علوم بسیار می دانیم ولی دقیقآ درک اینکه چطور باید زندگی کنیم برای ما دشوار است.

هیچکس در مورد اتفاقات خوبی که می تواند به طور مرتب برایش رخ دهد چیزی نیاموخته است.

آمدن بخت و اقبال به زندگی هر کسی آسانتر از آن است که فکرش را بکنید. علم و دانش بسیار مفیدهستند اما به تنهایی کافی نخواهند بود.

 

پدیده های بسیاری وجود دارند که علم قادر به توضیح دادنشان نیست.

 

همانطور که می دانید مطالعات جدید نشان داده اند که جهان ما یک جهان هشیار است، اما مردم هنوز به طور کامل قدرت درک و پذیرش آن را ندارند.

این کتاب سعی دارد به ما نشان دهد که داشتن سعادت بسیار خارق العاده است و می توان آموخت چگونه خوشبختی را به دست آورد و آن را برای همیشه در زندگی حفظ کرد.

 

راههای بسیار زیادی توسط نویسنده کتاب به خواننده توصیه می شود که می تواند او را درمسیر رسیدن به آرزوهایش هدایت کند.

راههای توصیه شده به ما کمک می کند که چگونه مسیر درست را شناسایی کنیم و در آن قدم بگذاریم.

واضح است که تنها با قدم نهادن در راه درست می توان به سعادت دست پیدا کرد.

 

این کتاب نکات و موارد مهمی را که ما فراموش کرده ایم و یا نادیده گرفته ایم  به ما یاد آوری می کند، چراکه همان نکات از قلم افتاده در زندگی ما باعث شده از خوشبختی فاصله گرفته باشیم.

خواندن این کتاب را به تمام کسانی که به دنبال خوشبختی واقعی و دست پیدا کردن به آرامش در زندگی می گردند را توصیه می کنم.

نویسنده: دکتر هنگامه اباسهلی

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt
سبیل بی سبیل