بزرگ فکر کردن

 در ٔداستان کارآفرینان, داستانک

بزرگ فکر کردن:

برای کسب نتایج فوق‌العاده، بزرگ فکر کردن عنصری ضروری است. موفقیت نیاز به اقدام و اقدام نیاز به فکر دارد.

اما نکته اینجاست: فقط اقداماتی منجر به موفقیت های بزرگ می شوند که مبتنی بر اندیشه های بزرگ باشند. این ارتباط را دریابید، آنگاه می فهمید که بزرگ فکر کردن بی نهایت مهم است.

همه بهره ای مساوی از زمان دارند و تلاش کردن نیز چیز عجیب و پیچیده ای نیست. بنابراین، فعالیت هایی که در زمان انجام کارتان می کنید، دستاورد شما را تعیین می کند. و از آن جا که کاری که می کنید با اندیشه ی شما مشخص و معین می شود، هر چقدر بزرگ تر فکر کنید دستاوردتان بیشتر خواهد بود.

قضیه را از این زاویه نگاه کنید!

دستاوردتان، در هر سطحی که باشد، به ترکیب خاصی نیاز دارد، ترکیبی از کاری که می کنید، نحوه ی انجام آن و کسی که در انجام آن کار همراهی تان می کند.مشکل اینجاست که ترکیب کار و نحوه ی انجام و کسی که همراه تان است و منجر به سطح خاصی از موفقیت می شود، لزوماً قرار نیست تکامل پیدا کند و خود به خود تبدیل به ترکیب بهتری شود و موفقیت را در سطح بالاتری به ارمغان آورد.اینکه کاری را همیشه یک طور انجام دهید باعث نمی شود که با گذر زمان، همواره آن کار بهتر و بهتر انجام شود.

به همین ترتیب؛

رابطه با یک شخص به خودی خود باعث نمی شود با دیگران رابطه ی بهتری برقرار کنید. خبر خوبی نیست، ولی واقعیت این است که این طور چیز ها مبتنی بر همدیگر نیستند.

اگر یاد بگیرید کاری را به یک طریق خاص انجام دهید و برای انجامش یک سری روابط خاص داشته باشید، شاید آن کار خوب پیش برود؛ اما این وضع تا زمانی صادق است که نخواهید به موفقیت بالاتری برسید.آن موقع متوجه می شوید که سقفی مصنوعی برای اوج گیری خودتان ساخته اید و دیگر عبور از آن خیلی دشوار است.

در عمل شما خودتان را محدود کرده اید!

بی آنکه متوجه باشید به راحتی می توانستید از چنین وضعی دوری کنید. باید تا می توانید بزرگ فکر کنید و کاری را که می کنید، نحوه انجامش و کسانی را که قرار است همراهی تان کنند، طوری انتخاب کنید که با آن تفکر بزرگ تناسب داشته باشد.

رسیدن به حد نهایی افکار بزرگ، به این زودی اتفاق نمی افتاد و به احتمال زیاد شما همه ی عمرتان در حال پیشرفت خواهید بود.

زمانی که مردم صحبت از «بازسازی» شغل یا کسب و کارشان می کنند معلوم می شود که تا پیش از آن، خودشان را زیادی محدود کرده بودند. چیزی که امروز می سازید فردا شما را تقویت یا محدود می کند. یا سکویی می شود برای پرتاب به سوی موفقیت بیشتر، یا مثل یک زندان محدودتان می کند.

بزرگ فکر کنید _ بزرگ عمل کنید _ موفقیت بزرگ کسب کنید

«پله های نردبان را برای این نساخته اند که کسی روی آن ها بماند، بلکه برای تحمل پای انسان تا زمانی است که او بتواند پای دیگرش را بالاتر بگذارد»

“توماس هنری هاکسلی “

maahkhatoon97

اگر به بخش روانشناسی علاقه مند هستید، از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

رابطه سکوت ذهن با سلامتی

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt