فلسفه هفت سین نوروزی

گردآوری: ندا حاج رسولی فلسفه هفت سین نوروزی هفت سین، هفت شین، هفت چین و یا هفت میم   نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش به حال روزگار صدای قدم‌های بهار نرم نرمک به گوش می رسد، و کم کم هموطنانمان [...]