دایره‌ی شکر

ترا کاترین کالینز مجری، مدرس و سخنران در زمینه‌ی فنگ‌شویی (هنر چینی چیدمان) در سان‌دیاگو است. تخصص او در آموزش چگونه دیدن از درونِ “چشمان فنگ‌شویی” و در واقع گشودن بینشی هدایتگر [...]