نمی توانم تلاش نکردن را بپذیرم

«هراس» هرگز به پیامد های از دست دادن فرصت های بزرگ نمی نگرم، چرا؟ زیرا زمانی که به این پیامدها می انديشم، همواره به نتیجهٔ منفی فکر می کنم. برخی، از ترسِ شکست فلج می شوند. آنان بیش ازحد دربارهٔ [...]