دنیای پس از طلاق چگونه است؟

دنیای پس از طلاق به حال خود رها شده رشد میزان طلاق در کشورمان دیگر پدیده‌ای نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم، چه سازمان ثبت احوال تصمیم بگیرد. آمار طلاق را به طور منظم و علنی منتشر کند ،چه آن را [...]