فرار مغزها یا بازگشت مغزها؟

مجید سمیعی جاودان یا تورانِ میرهادیِ شادروان؛ به بچه هامون چی بگیم؟ (باز نشر سخنرانی سال ۱۳۹۶) 💠دکتر فردین علیخواه(جامعه شناس): پروفسور مجید سمیعی به مناسبت جشن آغاز سال تحصیلی مهمان دانشگاه ما [...]