فبک۲۱- روز درختکاری

نویسنده: الهام زنجانیان (مربی و تسهیلگر)  به نام آنکه فکرت آموخت شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد… داستان آشنایی من با فبک_قسمت بیست‌ویکم_ _فلسفه برای کودکان و نوجوانان(فبک) و [...]