مرغابی های زندگیتان را بشمارید

چند ماه قبل با یک مشکل جسمانی روبه رو شدم که ممکن است خیلی از افرادی که هم سن و سال من هستند با آن مواجه شوند. دکتر پس از گرفتن فشارخون و ضربان قلبم به من هشدار داد که از خط قرمز جاده سلامت عبور [...]