معجزه شکرگزاری (۲۵)

سلام به ماه خاتونیای عزیز ما امروز اومدیم با یک مقاله شکرگزاری جدید پس برای خواندن عبارت تاکیدی شکرگزاری تا اخر این مقاله همراه ما باشید. زندگی به معنای واقعی کلمه کوتاه است. امروز اینجا هستید و [...]

معجزه شکرگزاری (۲۴)

سلام به ماه خاتونیای عزیز ما امروز اومدیم با یک مقاله شکرگزاری جدید پس برای خواندن عبارت تاکیدی شکرگزاری تا اخر این مقاله همراه ما باشید. تو این پیام را اتفاقی نمیبینی. دوره‌ی صبر پایان یافته و [...]

معجزه شکرگزاری (۲۳)

سلام به ماه خاتونیای عزیز ما امروز اومدیم با یک مقاله شکرگزاری جدید پس برای خواندن عبارت تاکیدی شکرگزاری تا اخر این مقاله همراه ما باشید. قلبت را آرام کن،بنشین و با روح درونت خلوت کن.نگاه کن به [...]

داستانی از دکتر وین دایر

سلام به همه ماه خاتونیای عزیز، امروز اومدیم با یه مقاله از داستانک از سری داستانک های پند آموز حتماً تا انتهای مطلب ما رو همراهی کنید. ” گذشت، بار سنگین دشمنی و کینه توزی را از دوش شما بر [...]

معجزه شکرگزاری (۲۲)

 سلام به ماه خاتونیای عزیز ما امروز اومدیم با یک مقاله شکرگزاری جدید پس برای خواندن عبارت تاکیدی شکرگزاری تا اخر این مقاله همراه ما باشید. هرگز از عشقی که داده‌ای پشیمان نشو، حتی اگر متقابل نبود. [...]

امانتی گران‌بها

فرزندان شما به حقیقت، فرزندان شما نیستند آنها دختران و پسران زندگی‌اند. در سودای خویش، این جوهر حیات است که به شوق دیدار خویش هر دم از گوشه‌ای سر بر می‌کند. آنها از کوچه‌ی وجود شما می‌گذرند اما [...]

معجزه شکرگزاری (۱۹)

نیازی نیست برای شکرگزاری به‌دنبال آداب خاصی باشید! مولانا می‌گوید «هیچ ترتیبی و آدابی مجو، هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو!» همین‌که یک موضوع را در نظر بگیرید و به خاطر آن، قدردانی خود را نسبت به [...]