انرژی زندگی چیست؟

مشاهده انرژی زندگی هر چیز در زندگی نوعی انرژی است. درک اصل انرژی در یادگیری مشاهده هر چیز از چشم انداز “شاهد” فوق العاده اهمیت دارد. عواطف شما یک انرژی است؛ اشیاء و وسایل شما یک انرژی [...]

سندروم عطش مجازات

  در خیابان در حال رانندگی هستید، ماشین کناری به اشتباه انحراف به چپ می کند و شما را در موقعیت خطرناکی قرار می دهد. در چنین موقعیتی کار درست این است که شما بهترین تصمیم را در کمترین زمان [...]

دسته بندی خلق و خوی آدم‌ها

خلق و خوی آدم‌ها را شاید بتوان در یک نگاهِ کلی به دو دسته تقسیم کرد: صلحِ کُل‌ها و جنگِ کُل‌ها. صلحِ کُل‌ها آنهایی هستند که رویکردشان بیشتر بر تعامل و گفتگو و پذیرش است. آرامش و لذت از هر چیزی [...]

پنج مهارت ارتباطی مهم شغلی

مترجم: ماندانا معتضد *پنج مهارت ارتباطی که باعث ارتقاء شغلی می شود* بر اساس مطالعه جدیدی که توسط مرکز نوآوری استعدادها در سال نو انجام شد، نشانه ها و پتانسیل رهبری از طریق مهارت های ارتباطی و [...]

رهایی از عقاید کهنه

  گذشته من چیزی نیست به جز ردپایی در پشت سر؛ آنچه امروز زندگیم را به جلو می راند، نیرویی است که آن را در لحظه های کنونی به وجود می آورم. اکنون وقت آن فرا رسیده که آن دسته از آراء و عقاید را [...]

فروید به دخترش می گوید…

فروید پدر علم روانشناسی نظریه شخصیت بیش از هر کس دیگری تحت تاثیر زیگموند فروید قرار داشته است. سیستم روانکاوی او اولین نظریه رسمی شخصیت بود و هنوز هم بسیار معروف است. تاثیر فروید به قدری عمیق [...]

چه کسانی ماسک نمی زنند؟

نتایج تحقیقات جدید: روان پریش ها و خودشیفته ها ماسک نمی زنند! نتایج یک تحقیق مبتنی بر روان شناسی نشان می دهند افرادی که دارای اختلالات روانی هستند و یا اینکه بسیار خودشیفته محسوب می شوند بیشتر از [...]