0

چگونه روح را سم زدایی کنیم؟

شما می خواهید یک سفر بیست و یک روزه سم زدایی و تجدید حیات روحی را شروع کنید. سفری که قول می دهد هم کیفیت و هم جهت زندگی شما را به طور اساسی و مداوم تغییر دهد. پاکسازی ضمیر، یک پاکسازی روحی عمیق [...]

0

ترس چگونه بر ما تاثیر می گذارد؟

ترس، یکی از قوی‌ترین حس‌های موجود است که اثری بسیار نافذ و پرقدرت بر ذهن و بدن ما دارد. ترس می‌تواند در مواقع اورژانسی و پرخطر سیگنال‌هایی قوی برای چگونگی عملکرد ما در آن شرایط خاص به مغزمان [...]

0

صلح و آرامش را جایگزین اغتشاش و ناآرامی کنید

شما در هر لحظه از زندگی مختارید که برای خود صلح و صفا بطلبيد. وجود کاذبتان تنها در سایه ترس و اضطراب درونی شما مجال خودنمایی پیدا میکند. او فکر میکند که برای ادامه زندگیش به احساسات و هیجانات [...]

0

همه چیز از ذهن آغاز می شود

منظور من از تاثیر تصاویر ذهنی بر رفتار این نیست که اگر صرفاً تصاویر دلخواه خود را در ذهن ترسیم کنید، زندگی تان دگرگون می شود بلکه بر این باورم که برای هر گونه تغییری نخست باید از تصاویر ذهنی شروع [...]

0

فروید به دخترش می گوید…

فروید پدر علم روانشناسی نظریه شخصیت بیش از هر کس دیگری تحت تاثیر زیگموند فروید قرار داشته است. سیستم روانکاوی او اولین نظریه رسمی شخصیت بود و هنوز هم بسیار معروف است. تاثیر فروید به قدری عمیق [...]

0

خودباوری چگونه شکل می گیرد؟

روزی کشاورزی در مزرعه خود کدو تنبل کاشته بود. موقعی که کدوها در حال نمو بودند، کشاورز ضمن سرکشی خود از مزرعه متوجه یک تنگ شیشه ای می شود که احتمالا توسط رهگذری به مزرعه پرتاب شده بود. کشاورز برای [...]

page 1 of 4