ماسک دستمال گردن دورو

نویسنده و طراح سپیده اتحادیه لوازم مورد نیاز: پارچه به ابعاد ۵۰ سانتی متری ۲ عدد کش نازک ۴۰ سانت نوار اریب ۲ متر نخ، سوزن، متر   مراحل دوخت دستمال گردن دورو: ابتدا مربعی در ابعاد ۵۰x۵۰ [...]