شادی چیست؟

و چگونه شادی را میشود تمرین کرد؟ اینکه شادی را کی میآموزیم باید گفت این تجربه را هر انسانی در دوران کودکی می آموزد. اینکه بدون دغدغه زمان را سپری میکند،باید دانست خواسته ها در این دوران واقعی [...]

ایکار، انسان پرنده

  وقتی تزه توانست به کمک ریسمان آریان از هزار توی مشهور بیرون بیاید، مینوس شاه فهمید جز با همراهی دِدال، سازنده نابغه اش، ممکن نبوده این اتفاق بیفتد. با خود گفت:« بی گمان این حیله گر مکار [...]

آموزش دوخت تل سر

نویسنده و طراح سپیده اتحادیه برای همه ما پیش آمده که مقداری پارچه اضافه تو خونه داشتیم  که نمی دونستیم باهاشون چی کار کنیم! از لباس هایی که دوخته شده یا پرده و چیز های دیگری که خیاط برامون دوخته [...]