وقتی ایگو باعث شکست می شود

اول لازم است بدانیم ایگو چیست؟وقتی ایگو باعث شکست می شود شاید این واژه را زیاد هم شنیده باشید. معنی ایگو به تعریف هر فرد از خودش و شناختی که از خود به عنوان یک انسان دارد بر می گردد و به همین [...]