ویژگی های خاک کاکتوس

کاکتوس‌ها از گیاهان پرطرفدار این روز‌ها هستند؛ زیرا اغلب آن‌ها فضای اندکی را اشغال کرده و نیاز چندانی به مراقبت و آبیاری ندارند. با این وجود رعایت اصول نگهداری صحیح از جمله نوع خاک برای حفظ و [...]