معجزه شکرگزاری(۲)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach ) آرامش در شکرگزاری و روند ایجاد آن در عین سادگی روش های خاص خود را نیز دارد. قطعا با به زبان آوردن عبارت شکرگزاری کافی نبوده و این کار نیز مانند [...]