معرفی سریال دکتر خوب

شاید بدانید اوتیسم چیست و با این واژه رمزآلود آشنا باشید. اما چقدر درباره این طیف از جامعه آگاهی دارید؟ آیا مایل هستید دنیا را از نگاه این افراد تماشا کنی و با دغدغه‌های خودشان و اطرافیانشان آشنا [...]