جوون این قدر بی تربیت؟!

در کلاس جامعه شناسی شهری، با دانشجویانم دربارهٔ ارتباط مفهوم «احترام» و معماری خانه های ایرانی حرف می‌زدیم. به دانشجویانم می‌گفتم زمانی که توالت در گوشه ای از حیاط خانه قرار می گیرد و کسی صدای [...]

معجزه شکرگزاری(۹)

نویسنده: مریم حجتیان ( راهنمای زندگی _ life coach ) خوشبختی چیست، خوشبخت کیست؟ پرسیدن خوشبختی چیست؟ گفت خوشبختی فاصله یک بدبختی تا بدبختی بعدی است. با این نقل قول از «چارلی چاپلین» بازیگر و کمدین [...]