جملاتی برای اندیشیدن ۳

آروم بخون، اصلاً عجله نکن جملات و کلمات را مزه مزه کن “و آن ها را از فیلتر خرد خودت عبور بده”   🍀🌺🍀🌺🍀 آخرِ هفته که شد؛ دلت را به دلِ خیابان بزن … با بیخیالیِ جاده همراه شو [...]