یوگا برای همه

یوگا برای همه چه جوان باشید و چه پیر،‌ تناسب اندام داشته باشید و یا اضافه وزن داشته باشید! یوگا می‌تواند به شما قدرت و آرامش ببخشد! وقت آن رسیده است که دست به کار شوید و مت یوگای خود را پهن کنید! [...]