فواید شکرگزاری در سلامت جسم

نویسنده: مریم حجتیان کوچ، مدرس شکرگزاری   سلامت جسم در شکرگزاری چگونه حاصل می شود؟ ارتباط میان سلامت جسم در شکرگزاری چگونه است؟ آیا می توان با شکرگزاری به سلامت جسمی دست یافت؟ آیا اصلا [...]

معرفی کتاب اپرا وینفری

با اطمینان می دانم که… “با اطمینان می دانم که…” یکی از کتاب‌های پرفروش سالیان اخیر جهان از زبان یکی از موثرترین و بانفوذترین زنان دهه آغازین قرن بیست و یکم است. اپرا [...]