وبینار چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها

وبینار چالش‌های حقوقی استارتاپ‌ها سخنران دوره: ▪️کامبیز کهنسال مدیر بخش خدمات استارتاپی اتاق فدرال اتریش ▪️دکتر یوسف قاسمی دکتری حقوق از فرانسه و بنیانگذار دادفلامینگو و لامینگو ▪️دکتر انوشیروان [...]

page 1 of 2