مراقبه هدیه طبیعت

اشوی محبوب مراقبه بدون شک برای عرفاست . پس چرا آن را برای افراد معمولی و بچه ها در نظر دارید؟ مراقبه برای عرفاست. مسلماً اما همه عارف به دنیا می آیند. چرا که همه سرّی عظیم در درون دارند که باید [...]

آگاهی برتر

شانس و تصادف نام مستعار خداوند است در مواقعی که نمی خواهد اعتراف کند که حوادث با امضای او به وقوع پیوسته اند. «ساموئل تیلر کالریج» حیاط بزرگی را به صورت انباری پر از میلیون ها قطعه اسکناس کهنه و [...]

سی قول برای سال جدید

ترجمه ماندانا معتضد سی قول و قرار که در سال جدید خوب هست به خودمان بدهیم. سال نو همیشه فرصتی عالی برای تجدید اهداف و قول های جدیدی است که به خود می دهیم.به واسطه این قول و قرارها با خودمان است که [...]

بیداری از خواب چند هزار ساله

فروید یکی از سه شخصی بود که با سیلی بشر را از خواب چند هزار ساله بیدار کرد… ‌ 🔴 اولین ضربه را کوپرنیک نواخت. او ثابت کرد که زمین مرکز کائنات نیست بلکه سیاره ی کوچکی است که دور خورشید می [...]

جهنم یعنی خودتان نباشید

ترا قدر اگر کس نداند چه غم  شب قدر را می ندانند هم  «سعدی» روزی، روزگاری مدیری بود که طی یک بحران اقتصادی کار خود را از دست داده بود. او غمگین و افسرده در پارکی بی هدف قدم می زد که نیمکتی خالی [...]

گفتگوی روح و منیت

در ذهن خود دو بچه را مجسم کنید که به دیواره ی رحم مادرشان چسبیده و با یکدیگر به گفت و شنود مشغول اند. برای اطمینان از روشن شدن مطلب، این دوقلو ها را «منیت» و «روح» می نامیم. روح به منیت می گوید: [...]

شاگردها و شیر

چهار شاگرد برای به دست آوردن ثروت به راه افتادند. سه تا از آنها آنقدر چیزهای زیادی یاد گرفته بودند که آدم های باسواد مدرک داری شده بودند،اما عقل سلیم و درک عملی که قابل کاربرد در زندگی [...]

چگونه روح را سم زدایی کنیم؟

شما می خواهید یک سفر بیست و یک روزه سم زدایی و تجدید حیات روحی را شروع کنید. سفری که قول می دهد هم کیفیت و هم جهت زندگی شما را به طور اساسی و مداوم تغییر دهد. پاکسازی ضمیر، یک پاکسازی روحی عمیق [...]

page 1 of 2