تماس با ذهن کیهانی

ارتباط بین ابعاد زندگی  در عالم بیداری می‌توان با کسی که در خواب است ارتباط برقرار کرد. برادرم سابقاً با من چنین رابطه‌ای داشت. یک بار او ملافه‌ای را به من داد و گفت که این پیراهن من است و باید [...]

راه کم گذر

روزی گوساله ای باید از جنگل بکری می‌گذشت تا به ‌چراگاهش برسد. گوساله موجود بی فکری بود و راه پُرپیچ و خم و پُر فراز و نشیبی را برای خود انتخاب کرد. روز بعد سگی که از آنجا می‌گذشت از همان راه [...]

معرفی کتاب جذاب ۸۸ راز جادویی

  ما در باره ریاضیات، تاریخ و علوم بسیار می دانیم ولی دقیقآ درک اینکه چطور باید زندگی کنیم برای ما دشوار است. هیچکس در مورد اتفاقات خوبی که می تواند به طور مرتب برایش رخ دهد چیزی نیاموخته است. [...]

چرا بیشتر بهتر است؟

بیشتر، بهتر است يکی از بیماری های قرن بیستم است که می تواند شما را از مسیر دسترسی به حیطه توانایی مطلق منحرف کند. آیا زندگی روزانه شما هم متاثر از این عقیده است؟ آیا در عقیده: بیشتر، بهتر است، [...]

سوالات مشگل گشا

بر هر چه تمرکز کنید همان را به دست می آورید و کانون تمرکز فکرتان را سوالاتی که ازخود میکنید تعیین خواهد کرد. مدتها بود که متوجه شده بودم مشکلات به هرحال پیش می آیند. اگر بخواهم با دیگران در [...]