فکر یا بدون فکر مسئله این است؟

خون به خون شستن یعنی چه؟؟ یعنی تلاشِ ذهن برای رهایی از دستِ خودَش یعنی اراده ی شخصی، که خود، این وضعیت را به وجود آورده، حال خود میخواهد وضعیت را درست کند. فکر کننده با فکر کردنش میجنگد، و [...]

تناقضات زمان ما

  «زمان با ارزش ترین سکه زندگی شماست. شما و تنها شما تصمیم خواهید گرفت که چگونه از آن استفاده کنید.» جان دریدن ما امروزه خانه های بزرگ تر اما خانواده‌های کوچک تر داریم، راحتی بیشتر اما زمان [...]

چگونه ذهن زیرک را بشناسیم؟

اکهارتوله می‌گوید: ذهن بسیار زیرک است، حتی از شاهد هم تصویر می‌سازد و از شاهد هم به عنوانِ خود، مرکزی تشکیل میدهد، ظرافت های مشاهده اینجا بکار می آیند. شاهد قرار نیست چیزی باشد، شاهد یک مشاهده [...]

برای رهایی هیچ شو…

شما هیچ‌ چیز نیستید. ممکن است اسم‌ و رسم معتبری داشته باشید، ثروت کلانی داشته باشید، قدرت و شهرت داشته باشید؛ ولی باوجود همه این وسایل دفاعی، ایمنی و حفاظتی، واقعاً هیچ‌ چیز نیستید. شما ممکن است [...]

انسان آرمان‌گرا…

اشو می گوید: مردم را تماشا كن! بسیار حیرت خواهی كرد: اگر آرمان‌‌های آنان را بشناسی، می‌توانی یقین داشته باشی كه آنان درست نقطه‌ی مقابل آن آرمان‌ها زندگی می‌‌كنند. با شناخت آرمان‌هایشان می‌توانی [...]

فبک ۲۳-داریو

نویسنده: الهام زنجانیان (مربی و تسهیلگر) به نام آنکه فکرت آموخت  آیا زمان آن نرسیده‌است که کودکانمان به مشارکت کنندگان فعال‌تری در تربیت خودشان تبدیل شوند؟  داستان آشنایی من با فبک_قسمت بیست‌وسه [...]

فبک ۲۲- فیلسوفان کوچک

نویسنده: الهام زنجانیان (مربی و تسهیلگر)   به نام آنکه فکرت آموخت کودک من! ای تمام حرف‌هایت فیلسوفانه داستان آشنایی من با فبک_قسمت بیست‌ودو _فلسفه، برای کودکان و نوجوانان(فبک) چرا؟ و چرا اکنون؟ [...]