جملاتی برای اندیشیدن ۶

 در از هر دری سخنی, فرهنگ و هنر

آروم بخون، اصلاً عجله نکن

جملات و کلمات را مزه مزه کن

“و آن ها را از فیلتر خرد خودت عبور بده”

 

💕بهونه‌هارو بزار کنار …

همیشه هم دلیلی برای انجام ندادن وجود داره
و هم دلیلی برای انجام دادن ؛

به هدف فکر کن و بزن بریم …

🍀🌺🍀🌺🍀

انسانی که به شناخت خود نرسیده باشد

بی سواد حقیقی است هرچند تمام کتب دنیا را خوانده باشد.

اگر درونت پر از خشم ، نفرت،

خودخواهی و غرور، حسادت و زباله های دیگر است،

بدان که هیچ گاه چیزی را نیاموخته ای و هنوز رشد نکرده ای…

🍀🌺🍀🌺🍀

 

هروقت روابط تو درست کار نمی‌کند،
هروقت باعث بروز عصبانیت در تو یا همراهت میشود،

خوشحال باش.

چون آنچه ناخودآگاه (در شما) بود دارد آشکار میشود.
این یک فرصت برای رهایی و آزادی است.

 

“اکهارت تله”

 

🍀🌺🍀🌺🍀

 

قیمتِ یک پیتزای خوب،
با یک کتابِ خوب یکی‌است؛
فرقِ آنها در طولِ مدتی‌ست
که می‌توانند ما را خوشحال کنند.
اولی یک‌ربع و دومی یک عمر.
حیرت‌آور است که برای اغلبِ ما،
آن یک‌ربع مهم‌تر است!

🍀🌺🍀🌺🍀

نه با کسی بحث کن،
نه از کسی انتقاد کن.
هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن.
آدم‌ها عقیده‌ات را که می‌پرسند، نظرت را نِمی‌خواهند؛
می‌خواهند با عقیده‌ی خودشان موافقت کنی!
بحث کردن با آدم‌ها بی‌فایده است.

📕#چراغها_را_من_خاموش_میکنم
👤#زویا_پیرزاد

 

🍀🌺🍀🌺🍀

 

تراژدی انسان امروزی، شرایطِ اجتماعی او نیست؛
بلکه کمبودِ اراده برای تغییر خودش است.
دگرگونی‌های جمعی آسان است،
اما دگرگونی‌های اصیل،
خاتمه دادن به دلسوزی برای خود،
از بین بردن مَنیَّت،
متوقف ساختن عادات و هوس‌ها،
به عهده خودِ فرد است.

ساحران می‌گویند که شورشِ اصلی،
برنامه‌ریزی برای یک انقلاب در برابرِ حماقت‌هایمان است.
باید درک کنید که این یک کارِ تک‌نفره است!

#کارلوس_کاستاندا

🍀🌺🍀🌺🍀

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ ﺗﻨﺎسب‌ها ﻧﮕﻪ می‌دارد ﻧﻪ ﻋﻼقه‌ها.
ﻋﻼﻗﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﺭﻭﺩﯾﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ است.
ﭼﻪ ﻋﺎشق‌هایی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮها ﻃﻼﻕ ﮔﺮفتند.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ میدهد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺗَﺮَﺷُّﺢِ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥِ ﺁﻣﻔِﺘﺎمین‌هاست ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚِ ﻟﺬﺕ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻥِ ﻣﻮﻗﺘﯽ میشود،
ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ از ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺗﺮﺷﺢ می‌شود ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﺎسب‌های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﻣﻐﺰﯼ، ﻋﺸﻖ ﺭا به وﺟﻮﺩ می‌آورد ﻭ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻧﮕﻪ میدارد.

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺎشند ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ میشوند!

۱.تناسب خواسته‌ها؛
ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﻐﺰِ ﺯﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﭼﻪ میخواهد؟
ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺴﺖ؟
ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ می‌ماند، ﺍﮔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ می رود.

۲ . تناسب شخصیت؛
ﺑﻌﻀﯽ شخصیت‌ها به ﻫﻢ نمی‌خورند ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﻮﻥ ﻋﺎﺷﻘﻨﺪ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ؛
ﻭﻟﯽ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺯﻣﺎنی‌است ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺴﺖ
ﻭ ﻋﻼﻗﻪ هم ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ۲ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ از ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ می‌رود
ﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: “ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺵ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻋﺬﺍﺑﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ”
ﻭ ﺑﻌﺪ از مدتی ﻓﺮﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍت را ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭد ﻭ ﻫﻤﺎﻥ میشود ﮐﻪ ﺑﻮﺩ؛
ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ که ﺍﺳﺘﺎﺭﺕِ ﺟﺪﺍﯾﯽ می خورد.

 

🍀🌺🍀🌺🍀

هركس در دنيا بايد كسى را داشته باشد كه حرف‌هايش را به او بزند.
آزادانه، بدون رودَربايستى، بدونِ خجالت،
وگرنه آدم از تنهايى دِق مى‌كند!

📕#زنگ‌ها_براى_كه_به_صدا_در_می‌آيد
👤#ارنست_همينگوى

 

🍀🌺🍀🌺🍀

هر کسی شاید یه آهنگ داشته باشه که مدت‌هاست نمی‌تونه اون‌ رو گوش بده!
یه آهنگ که گذشته رو واست تَداعی می‌کنه و دلت نمیاد اون‌ رو پاک کنی؛
میذاری اون گوشه کنارها بمونه،
گاهی آهنگ‌ها لبریز از خاطره میشن و حُرمَت پیدا می‌کنن!
مثل بعضی از آدم‌ها…
درسته که شاید دیگه نتونی اون‌ها رو ببینی و باهاشون حرف بزنی،
اما از زندگیت پاک نمیشن، چون فراموش شدنی نیستن،
اون‌ها همیشه یه جای امن گوشه‌ی دلت دارن.

🍀🌺🍀🌺🍀

سعی نکنید موفق شوید،
بلکه تلاش کنید ارزشمندتر شوید.

وقت خود را به تلاش برای موفق ‌شدن صرف نكنيد،
وقت خود را صرف ایجاد ارزش کنید.
این‌طور موفقیت را جذب می‌کنید

 

🍀🌺🍀🌺🍀

در بیمارستان‌ها، وقتِ شام و ناهار،
غذاها خیلی متفاوت است.
به یک‌نفر سوپ، چلوکباب و دسر می‌دهند
و به کسی دیگر فقط سوپ می‌دهند؛
و به یک‌نفر حتی سوپ هم نمی‌دهند
و می‌گویند که فقط آب بخور!
به یک کسی می‌گویند که حتی آب هم نخور
و با سُرُم تغذیه میشود.
جالب است که هیچ کدام از این بیمارها اعتراض ندارند؛
زیرا آنها پذیرفته‌اند کسی که این تشخیص‌ها را داده است طبیب است
و آن کسی که طبیب است حکیم است…

پس اگر خدا به یک کسی کم یا زیاد داده،
شما گله و شِکوِه نکنید که چرا به او بیشتر داده‌ای و به من کمتر!
تمامِ کارهای خدا روی حساب و حکمت است.

 

 

🍀🌺🍀🌺🍀

فقط ميوه‌ها نيستن كه وقتى فصلش بگذره ميپوسَن.

آدما هم همينطورن، فصلش كه بگذره همه چيز بی‌معنى ميشه.
مثلا ازدواج فصلِ خودش رو داره !
از فصلش که بگذره، دیگه اون طراوت و تازگیِ اولیه رو نداره…
تا وقتى فصلشه بايد جَوونى كرد،
عشق كرد و عشق‌ بازى،
صَفا كرد و گشت و گذار،
وگرنه فصلش كه بگذره،
مثل ميوه‌اى چروكيده، از دهن میفته !

 

🍀🌺🍀🌺🍀

از روح انسان در شگفتم.
هیچ قدرتی در آسمان و زمین ، چنین عظیم نیست.
بی‌آنکه بدانیم، حاملِ قدرتِ مطلق در درونِ خویشیم؛
اما روحمان را زیرِ آوارِ گوشت و چربی خرد می کنیم و می‌میریم،
بی‌آنکه بدانیم چه هستیم و کارایی‌مان چیست.

📕#گزارش_به_خاک_یونان
👤#نیکوس_کازانتزاکیس

🍀🌺🍀🌺🍀

وقتی رابطه تبدیل میشود به زندگی مشترک،
یک سری چیزها باید تغییر کند.
باید یاد بگیریم که گاهی پا بگذاریم روی تمایلاتمان.
آدم است دیگر، یک روز حالش خوش نیست،
یک روز هورمونهایش تنظیم نیست،
یک روز صدایش را انداخته توی سرش اعصاب ندارد.
یاد بگیریم زندگی مشترک میدانِ جنگ نیست
که اَرّه بدهی تیشه بگیری.
اصلا وقتی با این‌ها کنار نخواهی آمد مگر دلت درد می‌کند زندگی مشترک تشکیل بدهی؟
خب عزیزجان این چه کاریست؟
نشسته‌ای توی خانه خودت یا پدرت، آقا و خانمِ خودتی.
چه نیاز داری به درگیر شدن توی مسئولیت‌های زندگی مشترک؟
زندگی مشترک شوخی بردار نیست؛
قصه دو آدم است از دو سیاره مختلف…!

🍀🌺🍀🌺🍀

بیشتر بخوانید👇👇

 

گردآوری:پریسا مشکین پوش

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt