هفت گام تعهد مشترک

 در خودپروری, روانشناسی

این گام‌ها آن امکان را به شما می‌دهند تا راحت و آسوده، شیوﮤ جدیدی از بودن را به خود بگیرید. رشد می‌تواند دردناک باشد یا آسوده؛ این، به قصد شما بستگی دارد.

ما متوجه شده‌ایم که بهترین شیوه برای گذاری آسوده، برداشتن این هفت گام است و چه بهتر که آن‌ها را به ترتیب بردارید.

تعهد🔘گام یکم: تعهد

یک رابطۀ متعهدانه بر اساس چند قصد که هر دو طرف می‌پذیرند، ایجاد می‌شود. برای این بازی، به هر دو نفر نیاز است.

اگر یک نفر بخواهد متعهد باشد و دیگری نخواهد، زندگی متعهدانه ممکن نمی‌شود.

تعهد یکم

متعهد می‌شوم صمیمی باشم و هر مانعی را که از توان من در این راه می‌کاهد، بردارم.

تعهد دوم

به رشد کامل خودم، به عنوان یک فرد مستقل متعهد می‌شوم.

تعهد سوم

متعهد می‌شوم که در روابطم، خودم را به طور کامل آشکار سازم و پنهان نکنم.

تعهد چهارم

خودم را به توانمندسازی کامل اطرافیان متعهد می‌کنم.

تعهد پنجم

متعهد می‌شوم با این هشیاری عمل کنم که من صد در صد سرچشمۀ واقعیت خودم هستم.

تعهد ششم

متعهد می‌شوم که در روابط نزدیکم اوقات خوشی داشته باشم.

🔘گام دوم: یادگیری دوست داشتن خود

یک رابطۀ متعهدانه فقط می‌تواند میان دو آدم کامل وجود داشته باشد. یک نشانۀ کامل بودن، این است که بتوانید خودتان را دوست بدارید.

🔘گام سوم: یادگیری احساس کردن

یادگیری تشخیص احساس‌ها، در میان دیگر توده‌های چرخان اطلاعات در بدن خود، بی‌تردید یکی از گام‌های مهم به سوی بلوغ روانی‌ست. این تشخیص، در حرکت به سوی ایجاد روابط خلاقانه نیز بسیار اهمیت دارد.

🔘گام چهارم: مطالبۀ خلاقیت

هر هفت گام، حرکت‌های اساسی به سوی زندگی متعهدانه هستند، اما این یکی بی‌همتاست. اگر شما همین یک گام را بردارید و هیچ گام دیگری برندارید، می‌توانید به روابط متعهدانه دست یابید. اما بدون این گام، اگر همۀ گام‌های دیگر را هم بردارید، شاید هرگز به زندگی متعهدانه نرسید. مطالبۀ خلاقیت، یعنی پذیرفتن صد در صد مسؤولیت برای ایجاد وضعیت کنونی. مطالبه‌ی خلاقیت، یعنی خروج از موقعیت قربانی و شناخت این نکته که شما سرچشمۀ همۀ پیشامدهای زندگی خود هستید. مطالبۀ خلاقیت، یعنی کنار گذاشتن جنگ قدرت با طرف دیگر و پذیرفتن مسؤولیت کامل مسأله؛ فارغ از این که طرف دیگر، مسؤولیت آن را می‌پذیرد یا نه.

یادگیری راست‌گویی تمام‌عیار 🔘گام پنجم: یادگیری راست‌گویی تمام‌عیار

راست‌گویی به شما کمک می‌کند که به زندگی متعهدانه پرتاب شوید و وقتی در آن موقعیت قرار گرفتید، کمک‌تان می‌کند تا رابطه به شکلی نرم جریان یابد. اگر حقیقت را نگویید، شما گرفتاری دارید، نه رابطه.

🔘گام ششم: وفای به عهد

وفای به عهد، از ارکان روابط متعهدانه است. اگر شما و شریک زندگی‌تان نتوانید به قول و قرارهایتان عمل کنید، هزینۀ سنگینی را خواهید پرداخت. عهدهای شکسته، نقشی مهم در مشکلات تقریباً همۀ زوج‌هایی که راهنمایی کرده‌ایم، داشته‌اند. عهد‌شکنی، همیشه با کاهش سرزندگی همراه است. هر عهد شکسته، انرژی را از درون ما و همچنین از رابطه بیرون می‌راند.

🔘گام هفتم: یادگیری زیستن در حالت انرژی مثبت مداوم

گام‌های یکم تا ششم شما را به تعهد مشترک می‌رسانند. گام هفتم این امکان را به شما می‌دهد که آسوده در آنجا مستقر شوید. از آنجا که انرژی در سراسر عالم با تپش جریان می‌یابد، بیش‌تر زندگی دارای ویژگی تپندگی‌ست. برای نمونه، حیوانات هر روز تپش فعالیت و خواب را طی می‌کنند. انسان‌ها تپش دیگری دارند، این تپش، داشتن حال خوش و سپس پایین آوردن خودمان از هر راهی‌ست.

نکته مهم:

🔸تنها مسئله‌ای که لازم است در رابطۀ متعهدانه حل کنید:

ببینید آیا این الگو را می‌شناسید؟

با شریک زندگی‌تان احساس نزدیکی می‌کنید، شاد هستید و به شما خوش می‌گذرد. ناگهان و بی هیچ مقدمه‌ای درگیر دعوا می‌شوید. این درگیری از کجا آمده و چرا حالا روی داده است؟

ببینید آیا الگوی مرتبطی را تجربه کرده‌اید؟

برای نمونه، تنها در خانه هستید، احساس شادی و آسودگی دارید. ناگهان افکار نگران‌کننده هجوم می‌آورند؛ هر موضوعی، از وضعیت جهان گرفته تا وضعیت فرش خانۀ شما. چرا حالا؟

چرا وقتی که حالتان این قدر خوب است؟!

مسأله، «اوج‌هراسی»ست.

در مقاله بعدی به موضوع اوج هراسی می پردازیم با ماه خاتون همراه باشید.

 

منبع:

🔻گزیده‌ای از کتاب

کتاب: #دوست_داشتن_آگاهانه

نویسندگان: #گی_و_کیتلین_هندریکس

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید. 

روی لینک زیر کلیک کنید. 

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt