ده نکته مهم برای ایجاد تعادل در زندگی

 در خودپروری, روانشناسی

ده نكته از آقاي دکتر غلامعلی افروز؛ رییس انجمن روانشناسی ایران

١_ ترسناك ترين جاي جهان ذهن شماست.

٢_ عمل باشيد نه عكس العمل ، صدا باشيد نه انعكاس صدا .

۳_ مراقب بدن خود باشيد ، زيرا تنها جايي است كه تا آخر عمر در آن زندگي مي كنيد.

٤_ اجازه ندهيد رفتار ديگران آرامش دروني شما را بهم بزند .

٥_ آرزو كردن براي اينكه جاي شخص ديگري باشيد ، يعني ناديده گرفتن خودتان.

٦_ ارزش شما با رفتار ديگران با شما، تعيين نميشود.

٧_ اگر كسي كار اشتباهي انجام داد، همه خوبي هايش را فراموش نكنين.

٨_ قهرمان بودن يعني ايمان به خود، وقتي ديگران به شما اعتقادي ندارند.

٩_ كساني كه در گذشته زندگي مي كنند، آينده خود را محدود مي كنند.

١٠_ هيچ يك از ما برنده يا بازنده به دنيا نيامده ايم ، انتخاب كننده به دنيا آمده ايم .

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀

توصيه هايي براي توسعه فردي

اگر ديدي مردم از تو خوششان مي آيد؛

پس بدان آنها از نعمتي که خداوند به تو عطا کرده خوششان آمده؛

و از عيوبي که خداوند آنها را پوشانده خبر ندارند؛

پس خدا را شکر کن و به خود مغرور نشو.

 

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

اگر مي خواهي خوشبخت باشي؛

خيلي به خاطرات گذشته توجه نکن؛

ودنبال کسي که به تو نمي انديشد ندو؛

چون کسي در فراق کسي نمي ميرد؛

پس خدا را بر نعمت فراموشي شکر کن.

 

 

انتظار نداشته باش که از ديگران بهتر باشي؛

ولي انتظار داشته باش تا از گذشته ي خودت بهتر باشي.

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

وقتي انديشه ها به انديشه ديگران مشغول مي شود؛

کوچک مي شود؛

ووقتي انديشه به خود تکيه مي کند بزرگ مي شود.!!

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

 سکوت در مواقع سخت وطاقت فرسا احترام مي آورد، بر عکس کشمکش وجدال که موجب نفرت وکينه مي شود !!

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

 مردي خوشتيپ وخوش هيکل جلو سقراط ايستاد وبه لباس و قيافه اش افتخار کرد؛

سقراط به او گفت: (حرف بزن تا ببينمت)…. پس مواظب حرفهايت باش که حرفهايت شخصيتت است. !!

 

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

 از حکيمي پرسيدند:چرا از کسي که اذيتت مي کند انتقام نمي گيري؟

با خنده جواب داد: آيا حکيمانه است سگي را که گازت گرفته گاز بگيري؟

 

هر انساني آنطور رفتار کن که او مهمترين شخص در دنياست؛

نه بخاطر اينکه احساس خوشبختي خواهي کرد؛

ولي بخاطر اينکه تو دوستان بيشتري را بدست خواهي آورد؛

که همان احساس را با تو رد وبدل مي کنند !!

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

 با انسانهاي مثبت معاشرت کن؛

چون آنها بر انديشه وعقل و رفتارت تأثير مي گذارند؛

و تو بصورت ناخودآگاه به انساني مثبت تبديل خواهي شد؛

وآنگاه شروع به تاثير بر ديگران خواهي کرد !!

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

اگر کسي با تندي تو را نصيحت کرد،

سخنش را قطع نکن، واز ملاحظاتش استفاده کن؛

چون در پشت تندي اش محبت عميقي قرار دارد،

مانند کسي نباش که ساعت زنگدار را مي شکند فقط بجرم اين که او را بيدار کرده است. !!

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

لبخند برايت نان نمي خرد..!!

ولي برايت دلهايي را مي خرد.!”

پس آفرين به ديني که لبخند را عبادتي قرار داده که بخاطر آن مأجور مي شويم.

ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ

.ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺍﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﺩ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ

ﺑﻪ ﮔﺸﻮﺩﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﺩﺭﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎﺩﺭ

ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

ﺍﮔﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﻢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ
ﺗﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

🌺🍀🌺🍀🌺🍀

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ : ” ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ، ﭼﻪ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﺩ.

گردآوری: پریسا مشکین پوش

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt