تفاوت بین عزت نفس و اعتماد به نفس در چیست؟

 در خودپروری, روانشناسی

افرادِ دارای اعتماد بنفس بالا لزوما از عزت نفس بالا برخوردار نیستند.
عزت نفس یعنی اینکه ارزش خودتان را چگونه ارزیابی می‌کنید.

درواقع، عزت نفس، بنیانی احساسی محسوب می‌شود که تعیین‌کننده‌ی تفکر منطقی، نوع احساسات و طرز رفتار هر شخص است.

اما اعتماد بنفس به باور فردی درمورد انجام کاری خاص یا دستیابی به اهداف دلخواه اشاره دارد.

افرادی که از عزت نفس کافی برخوردارند، معمولا برای اینکه حس خوبی درباره‌ی خودشان داشته باشند، هیچ نیازی به پُست‌ومقام، شهرت یا پول #احساس نمی‌کنند و به دستاویزهایی همچون مواد مخدر یا رفتارهای پرخطر متوسل نمی‌شوند. ازسوی‌دیگر، افراد دارای اعتماد بنفسِ زیاد حاضرند با چالش‌ها و مسئولیت‌های جدید روبه‌رو شوند.
این افراد قادرند به مصاف موقعیت‌های دشوار بروند و در شکار فرصت‌ها تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

خلاصه اینکه عزت نفس یعنی ارزیابی احساس خودارزشی و از تجارب مثبت #زندگی ریشه می‌گیرد و در خصوصیاتی مانند انعطاف‌پذیری، جسارت و #احترام به خود و دیگران نمود می‌یابد.

اما اعتماد بنفس یعنی اینکه فرد به توانمندی‌های فردیِ خود باور داشته باشد.

اعتماد بنفس درنتیجه‌ی انجام موفقیت‌آمیز کاری خاص یا رویارویی پیروزمندانه با چالشی بخصوص شکل می‌گیرد و در خصوصیاتی مانند پذیرش مشتاقانه‌ی چالش‌ها، مسئولیت‌‌ها و فرصت‌های جدید نمود می‌یابد.

چطور اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم :

۵ راهکار عالی:

۱-روش تأیید مثبت را تمرین کنید.

۲-به کارهایی که خوب انجامشان میدهید و به مهارتهای کلیدی خود توجه کنید.

۳-پیروزیهای کوچک و بزرگ خود را جشن بگیرید.

۴-بدون قید و شرط برای خودتان ارزش قائل باشید.

۵-تعارف را کنار بگذارید و تحسینهای دیگران را بپذیرید.

۱۱ گام ارزشمند برای ساختن عزت نفستان :

گام اول : دست از مقایسه خود با دیگران بردارید.
گام دوم : دست از تحقیر خود بردارید.
گام سوم : هر تمجیدی را که میشنوید با گفتن یک »متشکرم« پاسخ دهید.
گام چهارم : برای بالابردن عزت نفستان از جملالت تاکیدی استفاده کنید.
گام پنجم : با افراد مثبت و حمایتگر معاشرت کنید.
گام ششم : فهرستی از موفقیتهای گذشته خود تهیه کنید.
گام هفتم : فهرستی از ویژگیهای مثبت خود تهیه کنید.
گام هشتم : شروع کنید به بیشتر بخشیدن.
گام نهم : کارها و فعالیتهایی را انجام دهید که عاشقش هستید.
گام دهم : با خود صادق باشید.
گام یازدهم : اقدام کنید.

self steam = عزت نفس

self confidence= اعتماد بنفس

گردآوری: پریسا مشکین پوش

 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt