اختلال‌های شخصیتی در محیط کار را بشناسید

 در خودپروری, روانشناسی

🔴در حالت ایده آل، بهترین شرایط کار کردن این است که فشار شغلی کنترل شده باشد. و کارکنان نیز از نظر روانی سالم باشند و سازمان دچار مشکلی در این حوزه نباشد. در این صورت سازمان بازده خوبی خواهد داشت ولی همانطور که می دانید چیزی که بیان شد کاملا ایده آل است و در واقعیت این اتفاق نمی افتد و افراد شاغل هر روزه در محل کار با فشار شغلی زیادی رو به رو شده و افرادی نیز هستند که مخل پیش بردن کار هستند.

🟢یکی از عواملی که باعث پایین آمدن بهره‌وری سازمان می شود وجود کارکنانی است که دچار اختلال شخصیت هستند و حضور این افراد نابهنجار در محیط کار مشکلات خاص خود را در پی دارد.

مهمترین آنها عبارتند از:

🔵 *اختلال شخصیت پارانویید*

شخص دارای اختلال شخصیت پارانویید نمی تواند با دیگران روابط سالم برقرار کند. و به دلیل نداشتن رشد اجتماعی کافی الگویی از رفتار عیب جویی از دیگران در او شکل گرفته است. این فرد خود را مرکز توطئه ای می بیند که دیگران مانند همکاران یا رییسان علیه او ترتیب داده اند. ویژگی های اصلی این اختلال شامل بدگمانی بی دلیل، اهانت پذیری، حقارت پذیری، عواطف محدود، اغراق در مسایل و مشکلات شخصی و عدم توانایی در حفظ خونسردی و آرامش می باشد.

🟡 *اختلال شخصیت اسکیزوئید*

شخص مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی ویژگی هایی دارد که باعث می شود به نظر همه عجیب و غریب برسد. تفکر سحر آمیز، اشتباه حسی و مسخ واقعیت قسمتی از دنیای روزمره این افراد است. سخنانی که این افراد به زبان می آورند معمولا فهمیده نمی شود، از کلمات و جملات عجیب و غریب استفاده می کنند، افکار خود را مبهم بیان می کنند، زمانی که تحت فشار روانی باشند معمولا تفکرشان رو به زوال می ورد و رفتارشان عجیب و مرموز می شود. روابط بین فردی این افراد بسیار ضعیف است و به همین دلیل افرادی تنها هستند.

🟣 *اختلال شخصیت ضداجتماعی*

افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی به طور درست اجتماعی نشده اند، قادر به وفادار ماندن به افراد، ارزش ها و میثاق های اجتماعی نیستند و رفتارشان مکررا آنها را به کشمکش با جامعه وادار می کند. این اختلال را بیشتر در افرادی می توان دید که به آنها گوش بُر یا گول زن گفته می شود. این افراد در بازی دادن دیگران استادند، حقیقت را نمی گویند و در مورد انجام دادن وظایف و رعایت اصول اخلاقی مرسوم نمی توان به آنها اعتماد کرد.

🟤 *اختلال شخصیت خودشیفته*

این افراد احساس خود بزرگ بینی و بی نظیر بودن دارند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت خود شیفته در محل کار کاملا مشخص هستند. این افراد نسبت به انتقاد، خشم یا تحقیر واکنش نشان می دهند و احساس خود بزرگ بینی و مهم انگاری دارد و برای رسیدن به اهداف خود از دیگران سوء استفاده می کنند.

🔴 *اختلال شخصیت مرزی*

چهار ویژگی اختلال شخصیت مرزی در ۷۵% این بیماران دیده می شود: تکانشی بودن، روابط شدید و بی ثبات، خشم کنترل نشده شدید، بی ثباتی عاطفی. فرد مبتلا ممکن است اهل بحث و مجادله به نظر برسد، لحظه ای افسرده باشد و لحظه ای دیگر هیچ حسی نداشته باشد. رفتار آنها به شدت غیرقابل پیش بینی است. افراد مرزی در مورد خودانگاره، هویت جنسی، ارزش ها، صداقت و اهداف خود تردید دارند و ممکن است احساس مزمنی از تهی بودن و ملامت را داشته باشند و تحمل تنهایی برای آنها مشکل باش.

____________

گردآوری:

فلورا فراهاني عضو رسمي جامعه مددكاران اجتماعي بريتيش كلمبيا و عضو رسمي جامعه روانشناسان امريكايي ايراني IAPA

Telegram (https://t.me/Felora_Farahani)

تلگرام: خرد جمعي Wiser together

Felora Farahani Bc. Csw RSW

 


اگر از خواندن این مقاله لذت بردید از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

 روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt