سرعت ارتعاش اندیشه هایت را بیشتر کن!

 در داستان پندآموز, داستانک

هر چیزی به صورت انرژی است؛

به گونه ای که ارتعاشی با بسامدهای ویژه دارد. هرچه ارتعاش ما سریع تر باشد، به حیطه ی معنوی نزدیک تر هستیم و بهتر درک می کنیم که از کجا آمده ایم.

خودکاری را که من هنگام نوشتن این واژه ها در دست نگه داشته ام جامد به نظر می رسد. با این حال، اگر با میکروسکوپی قوی به این خودکار بنگریم، آن را به صورت میدانی از ذره های در حال حرکت مشاهده میکنیم که فضایی خالی نیز بین این ذره های درحال حرکت وجود دارد.

ساختار ارتعاشی خودکار من، در حقیقت به گونه ای از انرژی با ارتعاشی بسیار آهسته است تا برای من جامد به نظر برسد؛

زیرا چشمان من فقط می توانند اشیایی را ببیند که دارای چنین بسامدی هستند.

درحالی که به نوشتن مشغول هستم؛

صدای آواز خواندن مرغ های مینا را می شنوم. برمبنای دانش اندکم در زمینه ی قانون های فیزیک می دانم که صداها، در مقایسه با خودکار جامد من، گونه ای از انرژی با ارتعاشی سریع تر هستند. نوری که از پنجره به داخل اتاقم می‌تابد و من آن را مشاهده می کنم، در مقایسه با نمونه‌های قبلی، گونه ای از انرژی با ارتعاشی سریع تر است. این انرژی از ذره هایی ریز تشکیل شده است که با سرعتی بسیار حرکت می‌کنند و به رنگ سبز، آبی یا زرد به نظر می‌رسند.
به دلیل بهره‌مندی از سلولهای مخروطی چشمم می توانم این پیام های انرژی را به  یکی از این رنگ‌ها مشاهده کنم.

بسامد ارتعاش انرژی اندیشه از بسامد ارتعاش نور بیشتر است‌؟!

بله، اندیشه نیز به صورت‌ساختاری از انرژی است. سرعت بسامد اندازه گیری شده ی اندیشه نشان می دهد که ارتعاشات سریع تر به ارتعاش های انرژی نهایی نزدیکتر است.
بسامد ارتعاشات اندیشه به وسیله ی شیوه های ساده ی حرکت شناسی اندازه گیری می شود.
مستعالی  ترین اندیشه ها از نظر ارتعاشی با” انرژی سرچشمه ی وجودمان یا آن یگانه ی حقیقت جاودان هماهنگ هستند‌.”
وقتی اندیشه ها در آزمایش های حرکت شناسی بررسی می شوند، آشکار خواهد شد که اندیشه هایی با ارتعاش سریع تر درحقیقت نیروبخش هستند  و اندیشه هایی با ارتعاش آهسته تر به معنای واقعی ضعیف تر را
بر می انگیزند.

این آزمایش ها اینگونه انجام می شوند:

وقتی انرژی ذهنی مان را بر اندیشه ای هماهنگ با خواست سرچشمه ی وجودمان متمرکز میکنیم و دست مان را تا سطح شانه بالا می بریم تا میزان قدرت مان را ارزیابی کنیم، دیگران به سختی می توانند دست ما را با فشار پایین بیاورند؛ اما وقتی انرژی ذهن مان را بر اندیشه هایی با بسامدی
آهسته تر متمرکز می کنیم، دیگران به آسانی و با اندکی فشار، می توانند دست ما را پایین بیاورند.

در حیطه ی دانش حرکت شناسی؛

هر گونه احساس منفی سبب می شود جسم انسان ضعیف تر شود. این پژوهش ها درحقیقت نمونه هایی نموداری از  حیطه ی معنوی هستند. آنها، همچنین، فرصت هایی برای کشف بسامدهایی هستند که با بسامد ارتعاشی منبع انرژی هماهنگی دارند.

 

__________________________

maahkhatoon97

اگر به بخش داستانک علافه مند هستید؛ از مقاله قبلی ما نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید:👇🏻

بزرگ فکر کردن!

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt