زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.(۸)

 در داستان پندآموز, داستانک

میتوانم انجام دهم.

هر چه خود را بیشتر با عشق و پذیرش حمایت میکنم خود را بیشتر شایسته میبینم. وقتی ارزش را حس میکنم احساس بهتری دارم. واقعاً احساس خوبی میکنم.

من به چیزهای خوب اجازه میدهم تا برایم اتفاق بیفتد دوست دارم زیبایی‌هایی را که هرگز ندیده ام ببینم.به زندگی اجازه میدهم تا مرا به مسیرهای زیبا و تازه ببرد. به ذهنم اجازه میدهم که به آن سوی آن چه فکر میکنم و ممکن است، سیر کند.

من، شایسته همه امکانات موجود هستم و شایستگی یک زندگی مهیج را نیز دارم. من زندگی خوبی را که دوست دارم درک میکنم. البته مجبورم که بخشی از یک اعتقاد کهنه را تغییر داده یا از یک محدوده کهنه خلاص شوم و من قدرت انجام آن را دارم.
بله من سزاوار هستم و استحقاق همه خوبی‌ها را دارم.

من ارزش خودم را میدانم.

 

🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮🌸💮

من به خوب زندگی کردن اهمیت میدهم .

می‌دانم که خوبی در هر لحظه و مکانی و حتی در بدترین شرایط میتواند خوبی بیافریند. از دست دادن شغل یا معشوق و یا سلامتی، مرا با بزرگترین ترس‌ها روبه رو می‌کند.‌ این طبیعی و عادی است که این ترس ها را تجربه کنم، اما میدانم که طبیعت از حباب متنفر است.

وقتی چیزی میرود، چیزهای دیگری می‌آیند تا جایش را بگیرند بنابراین نفس عمیقی میکشم و مطمئن میشوم که زندگی از همه نیازهایم مراقبت میکند. من می آموزم که اطمینان داشته باشم زندگی به من عشق می‌ورزد و هرگز مرا زمین نمیزند.
فقط این هنگام است که بهترین خوبیهای من ظاهر میشود.

در زندگی من، تجربه های عالی و جدید امروزی وارد شده است.احساس امنیت میکنم.

____

منبع:کتاب زنان خردمند نغمه افسردگی سرنمی‌دهند.

نویسنده: لوئیز هی

_______

زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی دهند(۶)

maahkhatoon97

 

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt