زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند(۱۵)

 در داستان پندآموز, داستانک

هدف من همواره عاشق بودن است.

من عشق را در فهرست روزانه ام قرار داده ام چه وقتی به بازار یا اداره میروم و چه هنگامی که به دور دنیا سفر کرده یا در خانه ام نشسته ام یکی از هدف هایمان در زندگی کمک کردن به بهبود دنیاست.
پس در واقع ما شروع میکنیم به بهبود دادن وضعیت خودمان.
مرکز دنیای ما، جایی است که ما هستیم.
اندیشه هایمان، مثل امواج یک استخر، از ما صادر میشود.
وقتی هماهنگی درونی را با تفکر و اندیشه‌های هماهنگ خلق میکنیم، انرژی از ما، به سوی دنیا آزاد شده و با مردم، مکان‌ها و چیزهای مختلف تماس می یابد. این انرژی به صورت ارتعاشات احساس شده و تأثیرگذار خواهد بود. پس باید مطمئن شویم که هماهنگ و عاشقانه می‌تابیم.

هدف من، دوست داشتن امروز خود، بیش از دیروز است.

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

من، همیشه برای رسیدن به بالاترین خوبی ها کار میکنم.

آن قدرتی که مرا خلق کرد همان قدرتی است که مرا با دیگران آفرید و چنین خواست تا بالاترین خوبی‌ام را به کار ببندم.
من نیز، بهترینم را انجام می دهم تا خود واقعی ام را بنا کرده و کنترل امور را به او بسپارم با این کار من واقعاً عاشق خود خودم هستم، او مرا در برابر والاترین امکانات قرار می‌دهد تا آزادانه و شادمان، اتفاقات شگفت انگیز روزانه را بازگو کنم. بالاترین خوبی ام، شامل بالاترین خوبی برای دیگران نیز میباشد. این واقعیت یک عمل عاشقانه است.

 


عشق به خود و دیگران، به من اجازه می‌دهد تا آن‌گونه که می‌توانم باشم.

______

منبع: کتاب زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.

نویسنده: لوئیز هی

________

زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.(۱۴)

maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt