زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.(۱۴)

 در داستان پندآموز, داستانک

من انرژی هستم.

من با انجام کارهای شادی ،آفرین انرژی خود را تخلیه میکنم.

همان طور که با هوشیاری تمام به انرژی عشق در زندگی ام اعتراف میکنم.
بی میلی هایی را که قبلاً مرا در خود گرفته بود از بین می‌برم.

وقتی حس خستگی در من ظاهر می‌شود استراحت کرده و تصمیم میگیرم که هرگز هیچ کاری را حتی یک بار هم انجام ندهم.

امروز انرژی من تابنده و آرامش بخش است. خندیدن آواز خواندن ورقصیدن برای من اموری طبیعی عادی و خودجوش است.

میدانم که بخشی از تدبیر الهی هستم. من فضایی در درون خویش می‌سازم برای عشق ورزیدن خوشبینی و الگوهای خوشرویی تا همواره در آن جوانه بزنم ریشه بدوانم و پرورش بیابم.

من آنها را با حالات مثبت خود تقویت میکنم.

عشق ورزی به خود، انرژی لازم برای هر کاری را فراهم میکند.

🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

من کامل تمام و درست هستم.

تاکنون هیچ کودکی نگفته «آه! ران‌هایم خیلی بزرگ است» یا «بینی‌ام چقدر بلند است»آنها همین گونه که هستند خود را کامل میدانند و ما نیز روزی مانند آنها بودهایم.
ما تکامل خویش را به عنوان جریان طبیعی و عادی پذیرفته ایم و با پرورش یافتن و بزرگ شدنمان، شروع کردیم به شک و تردید درباره تکاملمان؛ بنابراین تلاش کردیم تا کامل شویم ما نمی توانیم آنچه می خواهیم بشویم، فقط میتوانیم چیزهایی را بپذیریم. بنابراین خود ما هستیم که فشارها و تنش‌ها را به وجود می‌آوریم. پس باید باری دیگر بیان کنیم و بدانیم که ما الهی بوده، عبارت‌هایی والا از زندگی هستیم و به راستی، همه چیز در جهان ما خوب است.

ما وجودی روحانی و شگفت آوریم، با ظاهری مشخص.

_____

منبع: کتاب زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.

نویسنده: لوئیز هی

_________

زنان خردمند نغمه افسردگی سر نمی‌دهند.(۱۳)

maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt