فبک ۸_ ملاقات با آقای بازرس

 در داستان فلسفی, داستانک

 

به نام آنکه فکرت آموخت

آنجا برو که دلیل و استدلال تو را می‌برد

نویسنده: الهام زنجانیان (مدرس فلسفه برای کودکان)

داستان آشنایی من با فبک_قسمت هشتم_

فلسفه برای کودکان و نوجوانان(فبک)  فرصتی برای بازسازی آموزش و پرورش

برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان(فبک)، پیشنهادی برای علم ورزی در کلاس

 

این قسمت

ملاقات با آقای بازرس

بازرس کیست؟ آن که تا به حال کسی او را ندیده است.

تقریبا همه بچه‌های مدرسه معتقد بودند که وقتی ناظم یا معلم می گوید مرتب باشید، امروز قرار است که بازرس به مدرسه بیاید، هدفش ترساندن بچه هاست و وجود خارجی ندارد. ولی باورکنید وقتی دانش آموز دبستانی بودم یک بازرس واقعی را از نزدیک دیدم. این دیدار آنقدر غریب بود که حس شازده کوچولو را داشتم در سفرش به زمین.  یک “آقای بازرس”، مردی با کت شلوار سرمه ای تیره، تنومند، و قد بلند که بی شک سبیل و عینک هم داشت. خوب از این ملاقات عجیب خیلی سال می‌گذرد و من ناچارم بخش‌هایی را حدس بزنم.

نگاه سنگین خانم معلم ایستاده کنار این موجود رعب‌آور، صدای ممتد سکوت،

ما که دست به سینه و عصا قورت داده پشت سرهم

در نیمکت‌های چغرچوبی، مجسمه شده بودیم و فکرمان همه جا بود جز کلاس درس.

امروز می دانم که شِگرد این جور بازرس‌ها این است که با لبخند کجی بر لب وارد کلاس شوند و حرفشان را با شوخی‌های بی‌مزه شروع کنند تا بچه ها دوستیشان را باور کنند.

خوشبختانه کودکان امروز باهوش‌تر از آن هستند که در دام یک خنده ساختگی خنک بیفتند.

پس از همین‌جا به بازرس‌ها توصیه می کنم به دنبال راه دیگری برای نزدیک شدن به سیاره بچه ها باشند.

با صدای بم وکش دارش به قلعه روی ابر غول داستان جک وساقه لوبیای رفته بودم؛ که با تبرِ”حالا یه سوال می‌کنم ببینم بچه ها چقدرریاضی یاد گرفته‌اند؟!”، دوباره افتادم توی کلاس.

درحالی که روی تخته دو عدد “صفر” و “یک” را می نوشت، گفت: “یکی دست بلند کند و بگوید “یک” بزرگتر است یا “صفر” ؟”

بی درنگ دستم رفت روی هوا و پاسخ صحیح را گفتم و تشویق شدم. چند بار عددهایی نوشت و دانش‌آموزان پاسخ  دادند و کم کم داشت فراموشمان می شد که با یک بازرس از سیاره ای دیگرحرف می زنیم.

بعد رفت بین عددها علامت دو تا خط گذاشت و دوباره شروع به پرسش کرد من بی توجه به آن علامت ضربدر، سرخوش تشویق اولین پرسش بودم که با دست به من اشاره کرد و گفت:” خوب حالا بگو …؟!”

بدون فکر گفتم: “یک!” ولی این بار تشویق نشدم. اخم‌های خانم معلم درهم رفت. رعد شد. برق شد.

آسمان کلاس تیره و تار شد. غول با صدای چنگ سحرآمیز بیدار شد. آخرین ضربه را دخترک زبر و زرنگ کلاس، زد و گفت: ” صفر در هر چیز ضرب شود جواب می شود صفر، صفر قوی‌تراست.” و با یک لبخند شیطانی به بقایای من نگاه کرد و نشست.

بعد ازملاقاتم با آقای بازرس، شاید برای همیشه با عددها بیگانه می‌ماندم، اگر با ماجرای”شهر اعداد” آشنا نمی‌شدم.

تجربه شما از آشناییتان با اعداد چیست؟

این داستان ادامه دارد…

الهام زنجانیان_مربی و تسهیلگر

فعالیت های مرتبط با این داستانک:

فایل صوتی* کتاب “باهم” را درحلقه گفتگوی کلاسی، یا به همراه کودکتان در منزل، گوش کنید؟

_با همفکری هم عنوان جدیدی برای این داستان انتخاب کنید.(اگر تعداد زیاد است می‌توانید گروه بندی کنید و هر گروه عنوانی انتخاب کند.)

_دلایل خود را برای انتخاب اسم کتاب در گروه به اشتراک بگذارید.

_موافق‌ها و مخالف‌ها به نوبت دلایل خود را برای انتخاب عنوان جدید کتاب ذکر کنند و در گروه بحث و گفتگو کنید.

_درباره ارتباط اعداد و محتوای داستان “باهم” در گروه گفتگو کنید.

_شمشیرهای کاغذی درست کنید و نقش جنگ اعداد کوچکتر با اعداد بزرگتر را بازی کنید.

در هنگام بازی می توانید روی ضرب اعداد تمرین کنید.

_درباره احساسات خود هنگام گوش دادن به داستان صحبت کنید.

(مثلا وقتی عدد یک تنها بود شما چه حسی داشتید؟ و آیا از آشنایی صفر و یک چه احساسی داشتید؟ در مورد احساستان موقع شکست اعداد بزرگتر صحبت  کنید و…)

_یک کاغذ بزرگ سفید بین افراد گروه بگذارید و بخواهید تا داستان “باهم” را به صورت گروهی تصویرسازی کنند.

_از گروه بخواهید داستانی درباره شهر “حرف‌ها” بنویسند و برای دوستان یا خانواده خود بخوانند.

 تصویر سازی: آسیه وصولی پور( نقاش)

* فایل صوتی کتاب “باهم” با صدای پانیذ ترابی

https://t.me/dastanhayepaniz

کلید واژه‌ها

آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت نوین، تعلیم و تربیت سنتی، مدرسه، دبستان، تسهیلگری، پرسشگری، کودکی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان، فبک، داستان، داستان فلسفی، داستان فکری، داستانک، فکرورزی، حلقه کندوکاو، علم ورزی، ریاضیات، علوم، اعداد، کلاس ریاضی فبکی، یک تجربه، تجربه زیسته، طرح درس

 

بیشتر بخوانیم.

_________________________________________

پاورقی

۱
این شعار سقراط باید سرمشق نگارش کتابهای درسی باشد.
علم ورزی در حلقه کندوکاو،شیخ رضایی، حسین، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحه۳۳
۲
کندو کاوی در مبانی و خاستگاههای نظری-تربیتی فلسفه برای کودکان، راجی، ملیحه، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی، چاپ اول ۱۳۹۵ ،ص۱۴
۳
چگونه می توان کالس درس علوم را به حلقه کندوکاو تبدیل کرد، تا با بحث و گروهی و مفهومی درباره جنبه های مختلف علم و فناوری،
و…چهره ای دوست داشتنی، انسانی، و هیجان انگیز برای نسل آینده ترسیم کرد
علم ورزی در حلقه کندوکاو،شیخ رضایی، حسین، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحه۱۸
۴
مربی باید به کرامت انسانی دانش آموزان احترام بگذارد.
اصول تسهیلگری و ویژگی های تسهیلگری حلقه کندوکاو، رشتچی، مژگان، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
صفحه ۱۹

۵
اشاره به کتاب شازده کوچولو، نوشته دوسنت اگزوپری
۶
چیدمان فضای فیزیکی کالس های برنامه فلسفه برای کودکان متناسب با اهداف آن و متفاوت با ساختار کالس های معمول و سنتی است.
درآمدی بر برنامه فلسفه برای کودکان، یاری دهنوی، مراد، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صفحه ۳۲
۷
معلم فلسفه برای کودکان با معلم سنتی یا عادی مدارس تفاوت دارد؛ او نه یک بزرگسال مقتدر است و نه گنجینه پاسخهای درست به پرسش
های درسی، بلکه راهبر و تسهیلکننده بحث های کالسی است.
اصول تسهیلگری و ویژگی های تسهیلگری حلقه کندوکاو، رشتچی، مژگان، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
صفحه ۱۹
۸
»جک و لوبیای سحرآمیز« داستان کودک، نوشته بنیامین تبارت.

۹
روش ارزیابی در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان با روشهای سنتی کامال متفاوت است و به صورت توصیفی و فرایندی می
باشد.)یک نمونه از ارزیابی ها مانند همین پرسشهای انتهای هر داستانک می باشد.(
۱۰
باهم، قاضی نور، قدسی، انتشارات شبگیر، تهران،۱۳۵۴

 


اگر به این بخش علاقمند هستید از مقاله قبلی فبک نیز دیدن کنید.

روی لینک زیر کلیک کنید.

 

Maahkhatoon97

Recommended Posts

نظرات و پیشنهادات

تماس با ما

برای تماس با ما لطفا از طریق فرم زیر ایمیل بزنید.

Not readable? Change text. captcha txt